TOOL เครื่องมือ

posted on 10 Jul 2009 02:03 by lolaytoon in ART

ความสนใจ มักทำให้เรา..มีพลังขับดันบางอย่าง

ทำให้เวลาเราพูด หรือแสดงออก...

มักเจือปนความสนใจในสิ่งนั้นๆ  อยู่ในคำพูดของเราเสมอ 

Photobucket

ช่วงหนึ่ง..เราได้พูดถึง BASS เครื่องดนตรี ที่เราสนใจและศึกษามันมาอย่างสม่ำเสมอ

ในภาษา..ภาพวาด 

ท้่ายที่สุด เราก็เอามันมาทำเป็นงาน 

Photobucket

เราพยายามสร้างรูปแบบ ดนตรี คำ ท่วงทำนอง 

โดยที่บางที ก็ไม่แน่ใจ 

ว่า..เราพยายามจะพูดถึงความหมายอื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อ

หรือ ต้องการให้เครื่องดนตรีนั้น ปรากฎชัดในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่เรามี 

Photobucket

การ Drawing ก็คือเครื่องมือหนึ่ง....ที่เราเอามันมารองรับความคิด

ที่เราต้องการบอก

....ก็เป็นไปได้ว่า

เครื่องดนตรี ,การ Drawing ,ข้อความ, เนื้อเพลง 

รวมถึงการพยายามสร้างตัวแทน

เช่นรูป ตุ๊กตาตัวโต เหล่านี้ก็เป็นเพียงเครื่องมือ

ที่นำไปสู่ความหมาย......ความคิด

ความรู้สึก 

ทัศนะต่อสิ่งแวดล้อม

เมือง ป่า  ....โลก

มนุษย์ต่างดาว 

ฯลฯ 

Photobucket

บางทีเราก็เป็นตัวขับเคลื่อนเครื่องมือ ให้ทำหน้าที่ของมัน

ปากกา ดินสอ ที่วางอยู่  เราต้องหยิบมันมาเขียน วาด

ให้เกิดความหมาย

เพื่อ.......บอกกล่าวบางสิ่งบางอย่าง  

Photobuckete2

เครื่องดนตรีที่วางอยู่เฉยๆ

ก็ไม่ได้เป็นเพียงเค