lithograph

FREEZE ART EXHIBITION 3-31 AUGUST

posted on 16 Jul 2008 05:57 by lolaytoon in ART

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

ผมถ่ายภาพมุมหนึ่งที่เรา ปล้ำ ให้เป็นเหมื่อนสตูดิโอที่ใช้ทำงานภาพพิมพ์หิน ในการพิมพ์งานแต่ละครั้งมีกรรมวิธีมากมาย งานแต่ละชิ้นที่ออกมาจากแม่แบบ จึงใช้เวลามากน้อยแล้วแต่เทคนิคและคุณสมบัติของชุดนั้นๆ

ผมเคยทำงานภาพพิมพ์ (Lithograph) แบบจริงจังด้วยตัวเองในทุกขั้นตอน ก็เมื่อสมัยที่เรียนอยู่ปี 2 ในปี พ.ศ. 2532(คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากร) ในหมวดวิชาโท ....เป็นวิชาที่เราทดลองเรียน ซึ่งวิชานี้จะมีผลในลำดับต่อไปในการเลือกเพียงหนึ่งสำหรับเป้าหมาย ที่จะต่อเนื่องไปจนถึงงานวิทยานิพนธ์  ผมเลือกวิชาโทภาพพิมพ์ กับวิชาโทจิตรกรรม

เรียนทุกเทคนิคของศิลปะภาพพิมพ์  คือ ภาพพิมพ์ซิลสกรีน(silk screen),ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ,ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (wood cut) ภาพพิมพ์หิน ( lithograph)

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะภาพพิมพ์  http://www.chaarts.com/article%20print%20making.html

 

Photobucket

ภาพที่ผ่านการพิมพ์  บนกระดาษบรูฟ รูปชื่อ ออยสเตอร์ OYSTER

FREEZ name

ราวๆต้นปี 2007 ผมได้มีโอกาสได้ทำงานภาพพิมพ์อีกครั้งจากการชักชวนของมูลนิธิแห่งหนึ่ง ^^ 

วันแรกที่ผมเดินทางไปที่สตูดิโอ ได้พบห้องทำงานขนาดกระทัดรัด ภายในห้องมีอุปกรณ์การพิมพ์อยู่ครบถ้วน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือแท่นพิมพ์ ที่มีราคาแพงและมีน้ำหนักมาก โอกาสที่นักศึกษาจะได้ทำงานภาพพิมพ์ มักมีแต่ในช่วงที่เรียนอยู่   แต่หลังจากเรียนจบแล้ว มักไม่ค่อยได้มีโอกาสสานต่อ เพราะแท่นพิมพ์มันราคาแพง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ต้องการองค์ประกอบสำคัญมากมากมาย  ตัวอย่างเช่น ห้องที่ทำงานต้องเป็นห้องที่ติดแอร์ (การทำภาพพิมพ์หินต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เย็น)

งานนิทรรศการครั้งนี้  ได้จำลองห้องทำงานภาพพิมพ์ขึ้นมา นำอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในการทำงานมาจัดแสดง รวมทั้งเพลท ที่ผ่านกระบวนการใช้งานมาแล้ว และภาพต้นแบบ ที่พิมพ์ทดลองในครั้งแรก ก่อนจะกลายมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ 

ศิลปะภาพพิมพ์เกี่ยวข้องกับสารเคมี อุณหภูมิ และขั้นตอนต่างๆมากมาย ผมไม่ได้มีส่วนในการทำงานทั้งหมดจนออกมาเป็นผลงาน  งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่เกิดขิ้น  ด้วยการทำงานร่วมกันกับอาจารย์ 2 คน ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้ทำการพิมพ์  ก่อนทำงานจึงมีการประชุมกันถึงคุณลักษณะของผลงานชิ้นนั้นๆ รวมทั้งเลือก เทคนิคที่สอดรับกับคุณสมบัติที่ต้องการให้ออกมาปรากฎในชิ้นงานนั้นๆ  และทั้งหมดในช่วงเวลาราวหนึ่งปีครึ่งก็ออกมาเป็น  FREEZE

PhotobucketPhotobucket 

แผนที่ สำหรับการเดินทางไปชมผลงานชุด FREEZE

คลิ๊กดูรายละเอียด http://www.44artsthailand.com/

 

PhotobucketPhotobucket

ที่มา... 

นิทรรศการภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน ชื่อ FREEZE 

เป็นโครงการที่ผมเริ่มทำเมื่อต้นปี 2007 

มีอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญด้านการพิมพ์ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน  (Lithograph) ร่วมทำงานชุดนี้ด้วยกัน

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึง

ภาพพิมพ์ชนิดนี้มีกรรมวิธีที่เหมือนการทดลองทางเคมี ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ และผลของเทคนิคที่ได้ร่วมทำและทดลองก็ออกมาเป็นผลงานที่น่าประทับใจมาก เสน่ห์ของภาพพิมพ์ชนิดนี้คือความบางใสและน้ำหนักของเกรนผิวหินที่ทำให้ย้อนกลับไปรับความรู้สึกแบบธรรมชาติ ผมรู้สึกว่ามันก็พิลึกและเต็มไปด้วยความแปลกใจ

 

  Photobucket

เพลทที่เขียนเสร็จแล้วรอนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป

PhotobucketPhotobucket

ภาพขณะเขียนเพลทด้วย วานิช

ภาพพิมพ์ชุดนี้มีต้นแบบ 13 แบบ แต่ละแบบก็มีรายละเอียดต่างกัน ซึ่งความสำคัญของพิมพ์ชนิดนี้คือการเล่นกับคุณลักษณะของแม่พิมพ์หิน คือความโปร่งใส และร่องรอยที่เกิดจากคราบทูช (Tusch) การเรียงซ้อนทับกันด้วย Layer ที่แตกต่างกัน  ผลที่ได้ก็คืองานทั้งหมดจำนวน 245 ชิ้น  FREEZEEE  ^^

 

Goldfrapp - Bodo